بایگانی‌های ۵۳‌بازارچه و۴۹۶غرفه صنایع دستی - صبح ساباط
عرضه صنایع دستی در اماکن تاریخی یزد ۱۸ فروردین ۱۴۰۲
سرپرست معاون صنایع دستی استان:

عرضه صنایع دستی در اماکن تاریخی یزد

سرپرست معاونت صنایع‌دستی استان یزد: فروش محصولات صنایع دستی استان در بازارچه‌های نوروزی از ۳۰ میلیارد تومان فراتر رفت.