بایگانی‌های ۴۰۰۰ شهید،۴۰۰۰ حافظ - صبح ساباط
ثبت نام ۳۸۰۰ نفر در طرح بالندگی «چهار هزار شهید، چهار هزار حافظ قرآن کریم» استان یزد ۲۱ فروردین ۱۴۰۲
دبیراجرایی طرح ۴ساله حفظ قرآن:

ثبت نام ۳۸۰۰ نفر در طرح بالندگی «چهار هزار شهید، چهار هزار حافظ قرآن کریم» استان یزد

دبیر اجرایی طرح حفظ قرآن در یزد گفت: ثبت‌نام در طرح باز بوده و علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به سایت نسبت به ثبت‌نام اقدام کرده در مدت چهار سالی که برای طرح پیش‌بینی شده، حافظ قرآن کریم شوند.