بایگانی‌های ۳۶۲۹۸۲۰۰ - صبح ساباط
اقدام بانوی یزدی در هدیه هزینه سالگرد همسر به ستاد دیه استان ۲۰ آبان ۱۴۰۲

اقدام بانوی یزدی در هدیه هزینه سالگرد همسر به ستاد دیه استان

بانوی یزدی مبلغ ۱۶ میلیون تومان هزینه برگزاری مراسم سالگرد همسر خود را برای سومین سال متوالی به ستاد دیه استان اهدا کرد.