بایگانی‌های ۳۳ واحدی محرومین گلستان - صبح ساباط
اردوی جهادی ساخت منازل محرومین در شهرک گلستان محمدآباد ۱۹ فروردین ۱۴۰۲

اردوی جهادی ساخت منازل محرومین در شهرک گلستان محمدآباد

هشتمین روز از اردوی جهادی ساخت ۳۳ واحدی منازل محرومین توسط بسیجیان پایگاه مقاومت امام رضا (ع) برگزار شد.