بایگانی‌های یک کالا یک خدمت - صبح ساباط
برگزاری رزمایش یک کالا یک خدمت در تفت ۱۰ شهریور ۱۴۰۲

برگزاری رزمایش یک کالا یک خدمت در تفت

رزمایش یک کالا یک خدمت با هدف مواسات، همدلی و کمک مومنانه به نیازمندان و فقرا در جامعه در شهر تفت برگزار شد.