بایگانی‌های یکشنبه های پاسخگویی - صبح ساباط
بازپیرایی بوستان های درون محله ای، دستور کار شهرداری منطقه چهار یزد ۰۷ آبان ۱۴۰۲

بازپیرایی بوستان های درون محله ای، دستور کار شهرداری منطقه چهار یزد

مدیر شهرداری منطقه چهار یزد بر ضرورت بازپیرایی بوستان های درون محله ای با هدف ایجاد نشاط و شادابی بین مردم، تاکید کرد.