بایگانی‌های یزد کمترین نرخ بیکاری - صبح ساباط
استان یزد کمترین نرخ بیکاری مردان در کشور را به نام خود ثبت کرد/ کاهش نرخ بیکاری زنان استان در فصل تابستان ۱۵ آبان ۱۴۰۲
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد خبر داد:

استان یزد کمترین نرخ بیکاری مردان در کشور را به نام خود ثبت کرد/ کاهش نرخ بیکاری زنان استان در فصل تابستان

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با اشاره به آخرین نتایج و آمار منتشره از مرکز آمار ایران «طرح نیروی کار تابستان سال 1402»، از کاهش نرخ بیکاری زنان استان در فصل تابستان خبر داد و گفت: بر اساس آخرین نتایج مرکز آمار ایران، استان یزد با نرخ بیکاری 2.9 کمترین نرخ بیکاری مردان را در بین استان‌های کشور را کسب کرده است.