بایگانی‌های یزد کاهش آمار فوتی تصادفات - صبح ساباط
یزد از سه استان برتر کشور در کاهش فوتی های برون شهری ۱۶ فروردین ۱۴۰۲
در نشست ترافیک استان مطرح شد:

یزد از سه استان برتر کشور در کاهش فوتی های برون شهری

استانداریزد گفت: یزد در زمره سه استان برتر کشور به لحاظ بیشترین درصد کاهش فقره های فوتی برون شهری در نوروز شد.