بایگانی‌های یزد من - صبح ساباط
بهار ۱۴۰۲ و رونمایی از منظومه‌ای یکپارچه از خدمات شهرداری به شهروندان ۰۸ فروردین ۱۴۰۲

بهار ۱۴۰۲ و رونمایی از منظومه‌ای یکپارچه از خدمات شهرداری به شهروندان

رئیس کمیسیون شهر هوشمند و بهبود روش های شورای اسلامی شهر یزد گفت: با استفاده از منظومه خدمات یکپارچه یزد من شهروندان می‌توانند با یک حساب کاربری از تعداد زیادی از خدمات شهرداری که برای شهروندان ارائه می شود؛ استفاده کنند.