بایگانی‌های یزد استان برتر پدافندشیمیایی - صبح ساباط
یزد؛ استان برتر در هشتمین همایش ملی پدافند شیمیای ۱۶ تیر ۱۴۰۲

یزد؛ استان برتر در هشتمین همایش ملی پدافند شیمیای

یزد به عنوان استان برتر در هشتمین همایش ملی پدافند شیمیایی معرفی و از مدیر کل پدافند غیر عامل استانداری یزد تجلیل شد.