بایگانی‌های یزدحسینیه ایران - صبح ساباط
مجالس روضه در حسینیه ایران شناسنامه دار می‌شوند ۱۰ شهریور ۱۳۹۹

مجالس روضه در حسینیه ایران شناسنامه دار می‌شوند

مسئول دبیرخانه بین المللی یزد حسینیه ایران: مجالس روضه در حسینیه ایران در قالب طرح مصباح الهدی شناسنامه دار می‌شوند.