بایگانی‌های یادواره شهدای دانش آموز زارچ - صبح ساباط
برگزاری یادوراه شهدای دانش آموز  در شهرستان زارچ ۰۴ مهر ۱۴۰۲

برگزاری یادوراه شهدای دانش آموز در شهرستان زارچ

یکی از یادگاران هشت سال دفاع مقدس در این مراسم گفت: دشمن بعد از شکست در عرصه نظامی برای رسیدن به اهداف خود به جنگ تمام‌عیار فرهنگی و اقتصادی متوسل شده است.