بایگانی‌های پلیس اماکن - صبح ساباط
پلمب ضایعاتی های متخلف در حسن آباد ۰۲ شهریور ۱۴۰۱
رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت استان یزد خبر داد؛ خبر داد؛

پلمب ضایعاتی های متخلف در حسن آباد

رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت استان گفت: ماموران 5 ضایعاتی متخلف را در "حسن آباد" یزد پلمب کردند.

کشف خودرو سرقتی توسط ماموران اداره نظارت بر اماکن  ۱۱ مرداد ۱۴۰۱

کشف خودرو سرقتی توسط ماموران اداره نظارت بر اماکن 

رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی استان از کشف سمند سرقتی خبر داد. 

دوشرکت بازاریابی غيرمجاز در یزد پلمپ شد ۰۵ بهمن ۱۴۰۰
رئیس پلیس اماکن عمومی استان خبرداد؛

دوشرکت بازاریابی غيرمجاز در یزد پلمپ شد

رئیس پلیس اماکن عمومی استان از پلمپ 2 شرکت بازاریابی غیرمجاز در یزد خبر داد.