بایگانی‌های وزیر امور خارجه سوریه - صبح ساباط
آمریکا و غرب ایرانی ویران و وابسته می خواهند ۰۱ آبان ۱۴۰۱
وزیر امور خارجه سوریه

آمریکا و غرب ایرانی ویران و وابسته می خواهند

وزیر امور خارجه در گفتگوی تلفنی با وزیر امور خارجه کشورمان گفت: آمریکا و غرب؛ ایرانی ویران و وابسته می خواهند.