بایگانی‌های وزیر امور خارجه، - صبح ساباط
دیدار و گفتگوی وزیر امور خارجه کشورمان و مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی ۱۵ اسفند ۱۴۰۰

دیدار و گفتگوی وزیر امور خارجه کشورمان و مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی

مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد.

ایران حضور و فعالیت رژیم صهیونیستی علیه امنیت ملی خود را تحمل نمی‌کند ۰۸ مهر ۱۴۰۰
وزیر امور خارجه:

ایران حضور و فعالیت رژیم صهیونیستی علیه امنیت ملی خود را تحمل نمی‌کند

وزیر امور خارجه در جریان تقدیم رونوشت استوار نامه سفیر جدید جمهوری آذربایجان در کشورمان؛ از برخوردهای نامناسب اخیر نیروهای مرزبانی جمهوری آذربایجان با رانندگان کامیونهای ایرانی و بازداشت دو نفر از آنها؛ ابراز نارضایتی كرد.