بایگانی‌های وزیر ارتباطات - صبح ساباط
تضعیف شرکت مخابرات ایران ، تضعیف حوزه ict کشور است ۰۳ اسفند ۱۳۹۹

تضعیف شرکت مخابرات ایران ، تضعیف حوزه ict کشور است

کاملا واضح است که دعوایی که وزیر محترم ارتباطات با شرکت مخابرات فعلی به راه انداخته است یک بده بستان سیاسی است ولی باید متذکر شد و تاکید کرد که تضعیف شرکت مخابرات ایران به هر دلیلی ، نتیجه ای جز تضعیف صنعت مخابرات و ارتباطات ، تمامی مشتریان حوزه آی سی تی کشور و حتی سایر اپراتورهای ارتباطی کشور نخواهد داشت.