بایگانی‌های وزیری - صبح ساباط
برای اعتلای یزد، توجه به کتاب در اولویت قرار گیرد ۱۲ آذر ۱۴۰۰
ناظر موقوفه وزیری:

برای اعتلای یزد، توجه به کتاب در اولویت قرار گیرد

ناظر موقوفه وزیری گفت: اگر میخواهیم اعتلای یزد را رقم بزنیم باید توجه به کتاب و کتاب خوانی در اولویت قرار گیرد.