بایگانی‌های ورود باپوشش قانونی - صبح ساباط
ممنوعیت ورود به استانداری بدون پوشش قانونی ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲

ممنوعیت ورود به استانداری بدون پوشش قانونی

خبر منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر ممانعت از ورود بانوان به استانداری بدون حجاب چادر کذب است و بنا به گفته مسئولان استانداری طبق قانون فقط رعایت حجاب قانونی ضروری است.