بایگانی‌های ورناصری - صبح ساباط
تخصیص خوراک پتروپالایش مسجد سلیمان ۰۸ بهمن ۱۴۰۲

تخصیص خوراک پتروپالایش مسجد سلیمان

ورناصری در دیدار با وزیر نفت از تخصیص خوراک پتروپالایش مسجدسلیمان تکمیل و راه اندازی شهرک‌های شیمیایی حوزه انتخابیه خبر داد.