بایگانی‌های ورزش پهلوانی - صبح ساباط
از زنگ مرشد تا مشق مسلک پهلوانی در گود زورخانه ها ۳۰ مرداد ۱۳۹۹

از زنگ مرشد تا مشق مسلک پهلوانی در گود زورخانه ها

رئیس هیات ورزش‌های پهلوانی و زورخانه‌ای یزد گفت: نجوای یاعلی(ع) و ضرب مرشد رساتر از همیشه در کوچه و پس کوچه‌های این خطه به گوش می‌رسد.