بایگانی‌های واژگونی اتوبوس بندرعباس- تهران - صبح ساباط
واژگونی اتوبوس بندرعباس- تهران در کمربندی یزد ۲۹ فروردین ۱۴۰۳

واژگونی اتوبوس بندرعباس- تهران در کمربندی یزد

اتوبوس بندرعباس- تهران در کمربندی یزد واژگون شد.