بایگانی‌های واحد تولیدی انیدرید مالئیک - صبح ساباط
استقرار تنها تولیدی و تامین کننده ماده شیمایی انیدرید مالئیک کشور و خاورمیانه در یزد ۲۰ شهریور ۱۴۰۲

استقرار تنها تولیدی و تامین کننده ماده شیمایی انیدرید مالئیک کشور و خاورمیانه در یزد

مدیر عامل واحد تولیدی می گوید: نیاز واحد‌های صنعتی کشور به انیدرید مالئیک سالانه بین ۱۲ تا ۱۳ هزار تن است و بقیه تولیدات این واحد، به کشور‌های پاکستان، قزاقستان و ترکیه صادر می‌شود.