بایگانی‌های واحدهای تجاری و تولیدی - صبح ساباط
استان یزد حضور قوی در نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۴ خواهد داشت ۲۷ فروردین ۱۴۰۳
معاون اقتصادی استاندار یزد:

استان یزد حضور قوی در نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۴ خواهد داشت

معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری گفت: با برنامه ریزی و حضور فعال در نمایشگاه ایران اکسپو، توانمندی تمام واحدهای تجاری و تولیدی در همه حوزه‌ها استان را می‌توان به نمایش گذاشت.