بایگانی‌های هیت موسس مجمع خیرین - صبح ساباط
دومین نشست هیئت مؤسس مجمع خیرین مدیریت بحران کشور برگزار شد ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳

دومین نشست هیئت مؤسس مجمع خیرین مدیریت بحران کشور برگزار شد

پیرو موافقت شورای ملی توسعه و حمایت از تشکلهای مردم‌نهاد وزارت کشور با درخواست تاسیس مجمع خیرین در حوزه مدیریت بحران، روز گذشته دومین نشست هیئت مؤسس مجمع خیرین مدیریت بحران کشور در محل سالن کنفرانس سازمان مدیریت بحران کشور برگزار شد.