بایگانی‌های هیئت مدیره نظام مهندسی - صبح ساباط
اصلی ترین چالش مردم در حوزه ساخت و ساز، دستگاه های متولی این حوزه هستند ۲۴ اسفند ۱۴۰۱
رئیس دادگاه عمومی انقلاب یزد:

اصلی ترین چالش مردم در حوزه ساخت و ساز، دستگاه های متولی این حوزه هستند

رئیس دادگاه عمومی انقلاب یزد گفت: اولین معضل، هزینه های بالای شروع فعالیت ساخت و موضوع بعد تضادها در بحث مالکیت و صدور پروانه است که موجب سردرگمی برای متقاضیان شده است.