بایگانی‌های هیئت تنیس روی میز - صبح ساباط
انتخاب سکاندار جدید هیئت تنیس روی میز استان یزد ۱۰ شهریور ۱۳۹۹

انتخاب سکاندار جدید هیئت تنیس روی میز استان یزد

مجمع انتخاباتی هیات تنیس روی میز استان یزد مسعود احتشام را به عنوان سکاندار جدید این هیئت انتخاب کرد.