بایگانی‌های هوشیاری نسبت به جاعلان عنوان و منصب - صبح ساباط
شهروندان نسبت به کلاهبرداران تحت عنوان صاحب مناصب قضایی و اداری هوشیار باشند ۰۸ فروردین ۱۴۰۲
رئس حفاظت واطلاعات دادگستری یزد:

شهروندان نسبت به کلاهبرداران تحت عنوان صاحب مناصب قضایی و اداری هوشیار باشند

رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری یزد گفت: شهروندان در مواجه با افراد شیاد و کلاهبردار که با ادعای داشتن مقام قضایی یا پست اداری درخواست وجه کرده یا قصد دریافت خدمات رایگان دارند، هوشیار باشند.