بایگانی‌های همکاری و تعامل با دهیاری ها - صبح ساباط
ضرر به مردم تنها نتیجه مخالفت بخشدار با شورا و دهیار ۰۵ شهریور ۱۴۰۲

ضرر به مردم تنها نتیجه مخالفت بخشدار با شورا و دهیار

رئیس مجمع نمایندگان استان با بیان این که تلاش بخشداران باید همکاری و تعامل با دهیاری ها و شوراهای روستا باشد، عنوان کرد: بخشداران نباید از طرح های پیشنهادی دهیاران که در شوراها و کمیته انطباق تایید شده، از نظر محتوایی یا شکلی ایراد وارد کنند و مانع از انجام طرح‌ها شوند.