بایگانی‌های همدلی دانشجویان سراسر کشور برای اهدای خون - صبح ساباط
پویش فرزندان ایران و اهدای خون دانشجویان و کارمندان دانشگاه آزاد یزد ۱۴ آذر ۱۴۰۲
در آستانه روز دانشجو انجام شد:

پویش فرزندان ایران و اهدای خون دانشجویان و کارمندان دانشگاه آزاد یزد

پویش "فرزندان ایران" با هدف تامین خون سالم و کافی برای بیماران و با شعار "همدلی دانشجویان سراسر کشور برای اهدای خون" به صورت سراسری به مناسبت روز دانشجو در حال اجرا می باشد.