بایگانی‌های همایی - صبح ساباط
یکی از ویژگی های برگزاری رویدادهای فرهنگی؛ شناخت و کشف استعدادهاست ۰۷ بهمن ۱۴۰۰
گوینده باسابقه رادیو:

یکی از ویژگی های برگزاری رویدادهای فرهنگی؛ شناخت و کشف استعدادهاست

گوینده باسابقه رادیو برگزاری جشنواره‌هایی نظیر سن سخن را درارتقای سطح علمی و عملی شرکت کنندگان موثر دانست و اظهار داشت: حضور شرکت کنندگان جوان در این جشنواره هم ایجاد انگیزه کرده و هم می تواند شور آفرین باشد.