بایگانی‌های هفته پژوهش - صبح ساباط
برگزاری چهاردهمین نمایشگاه کامیتکس استان یزد ۱۶ آذر ۱۴۰۰
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان یزد خبر داد؛

برگزاری چهاردهمین نمایشگاه کامیتکس استان یزد

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان یزد گفت: همزمانی برگزاری نمایشگاه کامیتکس با نمایشگاه پژوهش و فناوری فرصتی مناسب برای توجه به نوآوری در ارائه سرویس های ارتباطی و خدمات فناوری اطلاعات نوین در جهت توسعه اقتصاد دیجیتال به عنوان بستر ایجاد جهش‌ در اقتصاد دانش بنیان استان یزد فراهم کرده است.