بایگانی‌های هشدارهای هواشناسی - صبح ساباط
توصیه  های هواشناسی کشاورزی استان یزد ۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۳

توصیه های هواشناسی کشاورزی استان یزد

مدیریت ستاد بحران استان یزد آخرین هشدارهای هواشناسی برای کشاورزان را اعلام کرد.