بایگانی‌های هشتمین اهدای عضو - صبح ساباط
هشتمین اهدای عضو سال جاری در یزد رقم خورد ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳

هشتمین اهدای عضو سال جاری در یزد رقم خورد

با ایثار یک هموطن دیگر هشتمین اهدای عضو سال جاری در استان یزد به ثبت رسید.