بایگانی‌های هدفمندی اقدامات زیربنایی عمرانی - صبح ساباط
تدوین سند آمایش شهرستان زارچ ۲۱ مرداد ۱۴۰۲
سرپرست فرمانداری زارچ در نشست شورای اداری شهرستان زارچ عنوان کرد:

تدوین سند آمایش شهرستان زارچ

سرپرست فرمانداری زارچ از تهیه و تدوین سند توسعه شهرستان به‌منظور هدفمند کردن اقدامات زیربنایی، عمرانی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و گردشگری خبر داد.