بایگانی‌های هاشم خمر - صبح ساباط
بازدید مدیرکل دفتر برنامه ریزی طرح های شرکت مهندسی آب و فاضلاب ازپروژه رینگ یزد ۳۰ تیر ۱۴۰۱

بازدید مدیرکل دفتر برنامه ریزی طرح های شرکت مهندسی آب و فاضلاب ازپروژه رینگ یزد

مدیر کل دفتر برنامه ریزی طرح های شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از پروژه رینگ شهر یزد بازدید کرد.