بایگانی‌های نیکوکار یزدی مقیم خارج از کشور - صبح ساباط
اختصاص صدقه یزدی مقیم خارج کشور به آزادی زندانیان غیر عمد ۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۳

اختصاص صدقه یزدی مقیم خارج کشور به آزادی زندانیان غیر عمد

نیکوکار یزدی مقیم خارج کشور مبلغ 325 دلار مجموع صدقه های خود را به ستاد دیه استان اهدا کرد.