بایگانی‌های نیکوکار مهر کوثر پردیسان یزد - صبح ساباط
کمک مرکز نیکوکاری مهر کوثر پردیسان یزد به آزادی زندانیان ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

کمک مرکز نیکوکاری مهر کوثر پردیسان یزد به آزادی زندانیان

نیکوکاری مهر کوثر پردیسان یزد مبلغ ۸ میلیون تومان را جهت مشارکت در آزادی یک زندانی غیر عمد اهدا کرد.