بایگانی‌های نیروگاه انرژی خورشیدی - صبح ساباط
آغاز اجرای طرح احداث ۴ هزار مگاوات نیروگاه انرژی خورشیدی ۰۴ دی ۱۴۰۲
ضمن بازدید ستادی رئیسی از وزارت نیرو صورت گرفت

آغاز اجرای طرح احداث ۴ هزار مگاوات نیروگاه انرژی خورشیدی

اجرای طرح احداث 4 هزار مگاوات نیروگاه انرژی تجدیدپذیر به عنوان بزرگترین قرارداد یکجای ساخت نیروگاه تجدیدپذیر بادی و خورشیدی در غرب آسیا، در حضور رئیس جمهور آغاز شد و قرار است تا پیش از آغاز دوره پیک مصرف سال 1403 به بهره‌برداری برسد.