بایگانی‌های نوعروسان - صبح ساباط
اهدای جهیزیه به نوعروسان نیازمند در مهریز ۱۰ مرداد ۱۳۹۹

اهدای جهیزیه به نوعروسان نیازمند در مهریز

همزمان با عید سعید قربان ۸ سری جهیزیه بین نوعروسان نیازمند در مهریز توزیع شد.