بایگانی‌های نوباوه - صبح ساباط
مظلومیت فرهنگ در ایران/ بودجه فرهنگی ایران ۲% و پایین ترین میزان بودجه فرهنگی ۰۶ آذر ۱۴۰۲

مظلومیت فرهنگ در ایران/ بودجه فرهنگی ایران ۲% و پایین ترین میزان بودجه فرهنگی

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: بودجه فرهنگی آمریکا بعد از بودجه نظامی بیشترین و 11 درصد، متوسط جهانی 7% و کشورهای در حال توسعه 5% و بودجه کنونی فرهنگ کشور فقط ۲ درصد است.