بایگانی‌های نذری - صبح ساباط
قرارگاه مواسات استان یزد آماده تبدیل به احسن نذورات شهروندان ۳۱ مرداد ۱۳۹۹
فرمانده سپاه الغدیر استان یزد اعلام کرد

قرارگاه مواسات استان یزد آماده تبدیل به احسن نذورات شهروندان

سردار پورشمسی فرمانده سپاه الغدیر استان یزد از آمادگی قرارگاه مواسات استان برای تبدیل به احسن نذورات شهروندان خبر داد.