بایگانی‌های ناشنوایان - صبح ساباط
بیش از ۴۵۰۰ نفر ناشنوا تحت پوشش بهزیستی استان یزد هستند ۰۹ مهر ۱۳۹۹

بیش از ۴۵۰۰ نفر ناشنوا تحت پوشش بهزیستی استان یزد هستند

بیش از 4500 نفر ناشنوا تحت پوشش بهزیستی استان یزد هستند که از این تعداد1892 نفر زن و 2684 نفر مرد هستند.