بایگانی‌های مرکز جامع توانبخشی - صبح ساباط
بیش از ۴۵۰۰ نفر ناشنوا تحت پوشش بهزیستی استان یزد هستند ۰۹ مهر ۱۳۹۹

بیش از ۴۵۰۰ نفر ناشنوا تحت پوشش بهزیستی استان یزد هستند

بیش از 4500 نفر ناشنوا تحت پوشش بهزیستی استان یزد هستند که از این تعداد1892 نفر زن و 2684 نفر مرد هستند.

اولین مرکز جامع توانبخشی منطقه جنوب کشور در یزد ساخته می‌شود ۰۵ شهریور ۱۳۹۹
در راستای پروژه‌های خدمت‌رسانی بسیج؛

اولین مرکز جامع توانبخشی منطقه جنوب کشور در یزد ساخته می‌شود

نوری زاده معاون هماهنگ‌کننده سپاه الغدیر استان یزد گفت: در راستای پروژه‌های خدمت‌رسانی بسیج، اولین مرکز جامع توانبخشی منطقه جنوب کشور در یزد ساخته می‌شود.