بایگانی‌های فرهنگ حسنه آزادی زندانی - صبح ساباط
آزادی زندانی جرائم غیر عمد با اختصاص خمس نیکوکار یزدی ۱۵ دی ۱۴۰۱

آزادی زندانی جرائم غیر عمد با اختصاص خمس نیکوکار یزدی

نیکوکار یزدی مبلغ ۲۰ میلیون تومان هزینه خمس خود را به آزادی یک مددجو محکوم مالی اختصاص داد.