بایگانی‌های طرح پژوهشی یزد - صبح ساباط
فراخوان عناوین طرح‌های پژوهشی یزد از محل اعتبارات هزینه‌ای استانی ۰۴ شهریور ۱۴۰۲
از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد اعلام شد:

فراخوان عناوین طرح‌های پژوهشی یزد از محل اعتبارات هزینه‌ای استانی

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد طی فراخوانی عناوین چهار طرح پژوهشی از محل اعتبارات هزینه‌ای استانی را اعلام کرد.