بایگانی‌های طرح پایلوت مدیریت دانش - صبح ساباط
حمایت استاندار از نخبگان حوزه کشاورزی پایدار و مدیریت بهره‌ور منابع آبی کشور ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲
معاون استاندار یزد خبر داد:

حمایت استاندار از نخبگان حوزه کشاورزی پایدار و مدیریت بهره‌ور منابع آبی کشور

معاون استاندار یزد گفت: موضوع آب مهمترین اولویت استان است و با توجه به اقدامات انجام شده در این حوزه استانداری یزد آمادگی دارد تا از نظرات نخبگان در طرح «شناسایی منابع دانشی در حوزه کشاورزی پایدار و مدیریت بهره‌ور منابع آبی کشور» حمایت کند.