بایگانی‌های طرح سهمیه بندی بنزین - صبح ساباط
جزییات طرح سهمیه بندی بنزین سرانه خانوار ۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جزییات طرح سهمیه بندی بنزین سرانه خانوار

به گزارش صبح ساباط، احمد امیرآبادی فراهانی با اشاره به “طرح سهمیه‌بندی بنزین سرانه خانوار”  در صحن علنی مجلس به صورت عادی اعلام وصول شد، اظهار داشت: براساس این طرح ماهانه به هر فرد ۳۰ لیتر بنزین سهمیه‌ای پرداخت خواهد شد که به کارت سرپرست خانوار واریز می‌شود، و سرپرست فرصت دارد تا پایان ماه آن را مصرف […]