بایگانی‌های طرح جوانی جمعیت - صبح ساباط
اجرای طرح فتحان (فرزندان تحول آفرین ایران)در خاتم بررسی شد ۲۱ اسفند ۱۴۰۲
اجرای طرح فتحان (فرزندان تحول آفرین ایران)در خاتم بررسی شد

اجرای طرح فتحان (فرزندان تحول آفرین ایران)در خاتم بررسی شد

نشست اعضای کادر بهداشت و درمان، ماماها و بهورزان شهرستان خاتم با معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد و جانشین قرارگاه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استان یزد برگزار شد.

امکان بهره گیری همگان از مصوبات طرح جوانی جمعیت در یزد نیست ۲۶ شهریور ۱۴۰۲

امکان بهره گیری همگان از مصوبات طرح جوانی جمعیت در یزد نیست

رییس کمیسیون خانواده شورای اسلامی شهر یزد گفت: به رغم اینکه مصوبات بسیار خوبی در حمایت از قانون جوانی جمعیت داریم اما به دلیل فراهم نبودن شرایط امکان بهره مندی آن برای همه افراد وجود ندارد.