بایگانی‌های طرح اکرام وایتام - صبح ساباط
ثبت‌نام ۳۱۲۵ حامی اکرام ایتام و محسنین در ماه مبارک رمضان ۱۹ فروردین ۱۴۰۳

ثبت‌نام ۳۱۲۵ حامی اکرام ایتام و محسنین در ماه مبارک رمضان

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان یزد از ثبت نام ۳۱۲۵ حامی طرح اکرام ایتام و محسنین در ماه مبارک رمضان خبر داد.