بایگانی‌های طرح انتقال آب خلیج فارس به یزد - صبح ساباط
بهره برداری از فاز اول انتقال آب خلیج فارس به یزد تا پایان سال ۲۱ آذر ۱۴۰۲
مژده به یزدی ها:

بهره برداری از فاز اول انتقال آب خلیج فارس به یزد تا پایان سال

مدیر اجرای طرح انتقال آب به یزد گفت: خط انتقال در دست اجراست و تا پایان سال جاری این بخش از طرح به بهره برداری می‌رسد تا بخشی از کمبود آب شرب شهر یزد و صنایع تامین شود.